Husbanken

Husbanken Colourbox Gutt Hus

Om Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Vi arbeider for et velfungerende boligmarked, økt bosetting av vanskeligstilte, og bærekraftige bygg, boliger og bomiljøer. Region sør dekker Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud, og har hovedkontor i Sørlandet kunnskapshavn i Arendal.

 

 

Husbanken Colourbox Hus Og Hender

Klima og miljø

Klima- og miljøutfordringene gjør det stadig viktigere å bygge med god kvalitet og satse på jevnlig fornyelse av den eksisterende bygningsmassen. Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken i Norge.

Husbanken vil bidra til kompetanseheving på dette feltet. Nettsidene våre inneholder nyttige veiledninger og verktøy, og lenker til andre kompetansemiljøer. De vil bli videreutviklet i samarbeid med andre offentlige etater, forskningsmiljøer og byggebransjen.

Se mer om klima-og miljøutfordringene her:

 

Kontaktinformasjon

Husbanken Region Sør

Besøksadresse:

Eureka (5. etasje) Kystveien 2, Arendal

Postadresse:

Postboks 1404, 8002 Bodø

© Sørlandet Kunnskapshavn 2013- 2024  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)