NITO

Nito

Om Nito

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon finnes over hele landet med 20 avdelinger og cirka 2 000 bedriftsgrupper og kontaktpersoner. De fleste av de yrkesaktive medlemmene er tilsluttet en av disse bedriftsgruppene. Bedriftsgruppene er organisasjonsmessig underlagt avdelingene. Med noen unntak følger avdelingsinndelingen fylkesgrensene. I dag er over 72 000 medlem i organisasjonen.

Nito2

Nito

NITO er en partipolitisk uavhengig og frittstående fagorganisasjon. Sekretariatet ledes av en generalsekretær, hvor hovedkontoret i Oslo har 90 ansatte, og 25 er ansatt ved avdelingskontorene rundt om i landet, derav en ansatt i NITO Aust-Agder.. Arbeidet foregår innenfor NITOs strategier.  NITO Aust-Agder har stor fokus på rekrutteringstiltak for å styrke og fremme interessen for matematikk, real- og teknologifag i grunnskole og videregående skole, og vi legger stor vekt på arbeidet rettet mot ingeniørstudentene på Universitetet i Agder, i tillegg til å synliggjøre NITO i samfunnspolitiske saker.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Sørlandets Kunnskapshavn, Arendal.

Eureka - Vekstmiljø av kunnskapsbedrifter, Kystveien 2, 4. etasje,

Kontaktperson:

Gerd Langmyr, mobil 992 73 666,

e-post: Aust-Agder@nito.no/gerd.langmyr@nito.no

Webadresse www.nito.no/aa

© Sørlandet Kunnskapshavn 2013- 2023  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)