Sørlandet Kunnskapshavn

Nye delen (2)

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi.

Sørlandet Kunnskapshavn - Oversikt (1)

Hva er Sørlandet Kunnskapshavn?

Sørlandet Kunnskapshavn er Arendals største satsing på læring og næring

I den gamle havna, i området som strekker seg fra Grandhjørnet til Barbubukt er det igjen yrende liv. Kunnskapshavna består av 4 bygg; Eurekabygget (1 og 2), Havnegården, MacGregorbygget og Barbu Brygge, i tillegg til bolig- og næringsarealer i Barbubukt. Totalt areal er på ca 27.000 kvm, og rommer rundt 700 arbeidsplasser.

tedxarendal2017-volounteers - thank you (1)

TEDxArendal

TEDxArendal ble gjennomført for 6. gang 1.November 2019. Et stappfult  Arendal kulturhus med 18 flotte foredragsholdere fra inn og utland. Publikum fikk servert foredrag og nye ideer til rungende applaus. Hele kulturhuset var i bruk til interaktive og tematiske utstillinger og stands der partnere og innovatører fikk vist seg fram. Hele byen ble tatt i bruk som spiseplass. På TEDx Hangout på Kilden var 200 skoleelever samlet for å følge arrangementet på streaming.
Neste TEDxArendal blir avholdt 30. Oktober 2020!

 

 

Sørlandets Kunnskapshavn - the movie

Hva er og hva skjer i Sørlandet Kunnskapshavn? I denne korte filmen om får du vite litt mer om miljøet som skapes, om bedriftene og menneskene, tankene bak og om utviklingen videre.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2021  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)