Kunnskapshavna - filosofien bak

Lyse stener

Arendal kommune har følgende hovedmålsettinger med satsingen på Sørlandet Kunnskapshavn;

  • Å utvikle en sterk næringsklynge på Sørlandet
  • Å ha moderne sentrumsnære lokaler tilgjengelig for næringslivet
  • Å gjøre etter- og videreutdanning lett tilgjengelig for den voksne del av befolkningen
  • Å bidra til at basiskompetansen i befolkningen øker, noe som igjen vil bidra til bedre levekår i regionen.

 

Sørlandet Kunnskapshavn oppsto etter at Arendal Havn flyttet til Eydehavn, og er bl.a. inspirert av svenske læringssentre. Arendal bystyre ønsket å benytte dette flotte arealet til fremtidsrettet næringsutvikling, kombinert med en sterk satsting på kompetanseutvikling.

Hele kunnskapshavna bygges ut av private investorer, basert på avtaler med kommunen. Alle byggene er i privat eie, og mesteparten av arealene er leid ut til private bedrifter. Alle har det til felles at de trenger kompetent arbeidskraft, og ønsker seg mer plass og moderne lokaliteter. 

Arendal kommune har leid seg inn i 4 etasjer i Eurekabygget. I de kommunale arealene finner du Vitensenteret Sørlandet, Arendal Voksenopplæring, Eureka Kompetanse m/ kursavdeling, samt et eget vekstmiljø/næringshage, hvor ca 25 private mindre bedrifter er samlokalisert med det interkommunale Etablerersenteret IKS. Her tilbyd også drop-in kontorplasser.

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2013- 2024  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)