Vekstmiljø av kunnskapsbedrifter - 4.etasje

Vekstmiljø (4.etasje)

I Eurekabyggets 4. etasje er det skapt et innovativt og ekspansivt nærings- og kompetansemiljø.  

I 4.etasje er det mulighet for både leie av kontorer og billigere drop-in plasser. 

Målsettingen med dette miljøet er å bidra til et løft for nyskaping og grunderskap på Sørlandet gjennom samarbeid mellom offentlige aktører, private bedrifter og innovasjon -og virkemiddelapparat. 

 

Her en film som ble laget fra vekstmiljøet i 2017 (noen har flyttet ut og nye har tilkommet etter dette):

Vekstmiljøet samarbeider nært med flere foreninger og nettverk, blant annet Arendal NæringsforeningInnoventus og Connect

Arendal kommune er forvalter og utleier av lokaler i dette miljøet.

Ønsker du å leie kontorer eller drop-in plass i Eurekabyggets 4. etasje ?

Kontakt:
Inge Juul-Petersen 
inge@arendal.com
telefon 913 74 477

 

I 4.etasje finner du blant flere følgende virksomheter:

 

Advokat Verdal

Connect Sørlandet

CR Group

Etablerersenteret IKS

Eureka Kompetanse

Eyde-klyngen

Frameworks

Sammensetningen av velstmiljøet er i stadig endring. Aktøroversikten er ikke  nødvendigvis helt oppdatert (sist oppdatert 2022)  

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2022  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)