Om Husbanken

Husbanken Colourbox Gutt Hus

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Vi arbeider for et velfungerende boligmarked, økt bosetting av vanskeligstilte, og bærekraftige bygg, boliger og bomiljøer. Region sør dekker Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud, og har hovedkontor i Sørlandet kunnskapshavn i Arendal.

 

 

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra Husbanken:

Husbanken nyheter og pressemeldinger

Husbankens låneordninger

Husbankens tilskuddsordninger

© Sørlandet Kunnskapshavn 2020  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)