Våre tjenester

Egilnormanolsen

Vi bistår våre kunder med å få strategier til å virke, med basis i det enkelte selskaps finansielle, tekniske eller menneskelige ressurser. Vi mener at den enkelte leders adferd er helt avgjørende for en organisasjons evne til omstilling, utvikling og muligheter til å skape suksess.

I Arendal har vi kontor i Sørlandet Kunnskapshavn, og her har Svenn Roar Larsen og Egil Normann Olsen kontorplass.

 

Egil Norman Olsen er ingeniørutdannet (elektronikk) fra Ingeniørhøyskolen i Trondheim med tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon. Egil jobber med rådgvning for kvalitets-og miljøstyring. Strategiprosesser.

Svenn Roar Larsen har to Bachelor of Science - én med samfunnsvitenskapelig fagkrets med psykologi og én med økonomi/administrasjon. Han er sertifisert som rekrutterer av Det norske Veritas.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2013- 2024  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)