Planen for Barbu park er klar

Barbupark Bystyre191114

Løsningen som er valgt vil gi en innholdsrik park, med mange muligheter for brukere i alle alders- og interessegrupper. Saken skal opp i bystyremøte onsdag 19.november. Se kommunens nettside for mer informasjon

Rådmannen anbefaler at Arendal kommuneplanutvalg vedtar utomhusplanen.

Planen vil sikre alle som bor i området gode og varierte uteoppholdsarealer, i tillegg til å være et utfartssted for øvrige innbyggere. Det vil også være en del av omgivelsene for bedrifter som etablerer seg i området, og gi spesielle kvaliteter for dem som skal ha sitt daglige arbeid her.

Det er stilt krav om utomhusplan i detaljreguleringsplan for Barbubukt, endring, vedtatt 31.10. 2013.

Bestemmelsene omhandler hva utomhusplanen skal inneholde, og at den skal sees i sammenheng med de tekniske planene, samt at den skal godkjennes av kommuneplanutvalget.

Uteoppholdsarealer i reguleringsplan for Barbubukt, vedtatt 25.08.2011 inngår også i oppdraget.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)