Fra to til tre blokker i Barbu!

Barbublikker

Slik blir Barbu bukt i løpet av få år. Kommuneplanutvalget har godkjent to store Barbuplaner: Endelig utforming av boligblokkene – hvor det visuelt blir tre blokker og ikke to, og godkjenning av stor småbåthavn MacGregor-bygget er allerede godkjent.

Rådmannen anbefaler at de ni politikerne i kommuneplanutvalget godkjenner detaljløsningene som er skissert for oppføring av de to boligblokkene, og at rådmannen får fullmakt til å gi endelig rammetillatelse når alle detaljer er på plass.

Dette vedtok kommuneplanutvalget med åtte mot en stemme onsdag. Bare Einar Krafft Myhren (SV) stemte mot.

Planene er i tråd med de sterkt omstridte reguleringsplanene som tidligere er godkjent av et flertall i bystyret, og nå også stadfestet av Fylkesmannen, etter at klager – særlig fra velforening og naboer bak .- er avvist. Barbu vel har imidlertid også påklaget en endring av reguleringsplanen som kommuneplanutvalget godkjente i februar i år. De hevder den vedtatte overordnede kommunedelplanen tilsier at blokkene kommer i rød støysone, og bestrider vedtaket samt at det er mulig å behandle dispensasjon fra støykravet som en «mindre endring».

 

Les hele artikkelen her på Agderposten.no 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)