Sørlandsrådet: Nytt navn, nye politikere og nytt engasjement

Soerlandsraadet Konstituering

Spennende og engasjerte politikere, slik oppsummerer Terje Damman når han forteller om første møte med nytt mannskap i gruppen som i praksis utgjør det politiske lederskapet i regionen. Nylig var det konstituering av det som før ble kalt politisk samordningsgruppe (PSG).

 

I tillegg til å velge ny leder (Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder) og nestleder ( Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder), ønskte den nyvalgte gruppen , å bytte navnet til Sørlandsrådet. 

Merk deg navnet Sørlandsrådet

Det ble kort diskusjon rundt navneendring, "Sørlandsrådet" (som altså før het politisk samordningsgruppe og før det igjen Agderrådet). SørlandsRÅDET er en mindre gruppe som består av de to fylkesordførerne, samt opposisjonsleder fra fylkestingene, ordfører fra Arendal og Kristiansand, samt leder for hvert av de fem regionrådene på Agder; Østre Agder, Setesdal, Knutepunktet, Lindesnes og Lister. Sekretær for rådet er Regionplankoordinator, Inger Holen. Etter valget i høst ble følgende valgt: Fylkesordfører Vest-Agder: Terje Damman, Fylkesordfører Aust-Agder: Tellef Inge Mørland, ordfører i Kristiansand Harald Furre, ordfører i Arendal: Robert Cornels Nordli, Knutepunktet Sørlandet; styreleder Gro Anita Mykjåland, Lister regionråd; styreleder Arnt Abrahamsen, Lindesnes regionråd; styreleder Helge Sandaker, Setesdal regionråd; styreleder Jon Rolf Næss, Østre Agder regionråd; styreleder Per Kristian Lunden. 

Sterkt engasjement for regionen

Denne mindre gruppen av ledere fra regionen er sterkt opptatt av å finne en effektiv arbeidsdeling mellom de ulike møteplassene og utvalgene i regionen. - Vi må også tørre å løfte frem saker vi ikke er enige i. Det er viktig å vite om hverandres argumenter. Så skal vi selvfølgelig fortsette å jobbe for god koordinering i regionen, sier Damman. Dessuten ble det tatt til orden for å bruke Sørlandsrådet som politisk verksted. -Vi har mange saker som er viktige for alle innbyggerne i regionen, slo medlemmene fast, etter at de hadde tatt en runde med ønsker for arbeidet de neste fire årene. Disse saken ble trukke frem:

  • Grønne datalagringssenter

  • Sørlandslabben

  • Levekårsutfordringer

  • Fortsatt konkretisering av Regionplan Agder 2020

 

-Det var stor enighet om å gjøre Sørlandsrådet til et aktivt, engasjerende og koordinerende råd for politisk arbeid for Agder. Dess tydeligere vi er og kan koordinere oss og står samlet i enkelt saker, dess større gjennomslagskraft har vi sentralt, avslutter Terje Damman, nyvalgt leder av Sørlandsrådet.

Les mer på Regionalplan Agders nettsider

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)