Nytt fra Eyde-nettverket!

Kodeknekker Eydenettverket

29.-30. oktober arrangerte Eyde-nettverket kodeknekker II på Strand Hotel Fevik. Over 40 deltakere arbeidet over to dager med å finne nye fellesprosjekter for nettverket.

Samlingen startet onsdag ettermiddag med inspirerende foredrag fra blant annet topplederne Lars Petter Maltby, Øivind Stenstad og Kai Rune Heggland. De var bedt om å løfte blikket og vurdere hva de anser som utfordringer og muligheter for industrien i fremtiden.

Deretter overtok Norcem representert med Per Breivik, Stina Torjesen fra Universitetet i Agder og Christophe Pink, før Tomas Almås avrundtet kvelden med å forberede deltakerne på opplegget den kommende dagen.

NEW (NODE Eyde Women) arrangerte lørdag 1. november familiedag på Vitensenteret Sørlandet i Arendal. 

 Dette er 2. året NEW inviterer til en slik samling, og som leder av Eyde-nettverket Helene Fladmark poengeterte er dette arrangementet blitt en god tradisjon. 

Over 50 deltakere hadde tatt turen til Arendal, for å se og delta på Vitensenterets mange aktiviteter. Programmet for NEW deltakerne startet med en 3D reise ut i verdensrommet, som var spennende for både voksne og barn.

Deltakerne ble deretter invitert til å ta utstillingen i bruk. Pedagogisk Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og opplæringssenter for barn og unge. Senteret tilbyr en rekke pedagogiske tilbud for barnehage, SFO, grunnskole og videregående. Her er det aktiviteter som engasjerer både voksne og barn.

Om Eyde-nettverket:

Eyde-nettverket ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007. 

Fra 2010 har Eyde-nettverket vært deltaker i klyngeprogrammet Arena til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Eyde-nettverket blir ledet av Helene Falch Fladmark og har hovedkontor i Eureka-bygget i Arendal.

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)