Nytt fra Regionplan Agder-nye grep for flere læreplasser-

Fylkesutdanningssjefene I Aust Og Vest Agder

Agder skal til enhver tid ha tilstrekkelig antall læreplasser! Dette var hovedbudskapet under gårsdagens møte i Politisk samordningsgruppe (PSG), som ble holdt ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad.

PSG ber derfor faggruppen for utdanning om å komme med konkrete tiltak som kan forplikte det regionale partnerskapet til å samarbeide for å nå dette målet. Fylkesutdanningssjefene i både Aust- og Vest-Agder er klar for å jobbe frem de svarene som må til.

Økende behov for fagarbeidere Agder mangler i dag læreplasser, og utviklingen de siste årene har gått i negativ retning. I tillegg har antall søkere til yrkesfag gått markant ned i begge fylkene det siste året. Når vi samtidig vet at behovet for yrkesfaglig kompetansen er økende, vil vi i nær fremtid kunne se et stort gap mellom tilbud og etterspørsel av fagarbeidere.  Agder kan på denne måten sette seg selv i en vanskelig situasjon og vil kunne gå glipp av verdifull verdiskaping.

 

Se flere nyheter fra Regionplan Agder

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)