Multiconsult prosjekterer ny E18 Tvedestrand – Arendal

E18 Ops Bredde Jpg

Multiconsult skal prosjektere ny E18 Tvedestrand – Arendal på strekningen Sagene til Harebakken i Arendal kommune. Prosjektet vil bidra til vesentlig bedre trafikksikkerhet og inngår i Regjeringens planer om en møtefri veg på hele strekningen mellom Oslo og Kristiansand.

 

Oppdraget omfatter 10,1 km firefelts E18, 9,7 km fylkesveger, 1 nytt planskilt kryss, 3 tunneler, 11 bruer og 6 underganger. Prosjektet bygger på vedtatt detaljreguleringsplan i Arendal kommune.

Arbeidene starter opp umiddelbart og varer til mars 2016 med mulige opsjoner for oppfølging i byggefasen frem til og med 2019.

- Det er inspirerende å arbeide med prosjekter som både har stor nytteverdi for mange mennesker og hvor mange medarbeidere bidrar inn i prosjektet. Dette prosjektet vil gi en vesentlig bedre infrastruktur for alle trafikanter og et bedre potensiale for fremtidig utvikling av regionen, sier Eskil Sellgren, Markedssjef Samferdsel og Infrastruktur.

Se hele artikkelen på bygg.no

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)