MOT 3- Nye kurs for innvandrere med høyere utdanning

Sørlandet Kunnskapshavn - Oversikt (1)

Arendal Voksenopplæring viderefører kursene for innvandrere med høyere utdanning. I august starter vi opp to grupper, én på nivå A2 og én på B1. Begge kursene har B2 (Bergenstestnivå) som mål. Norskkurs med rask progresjon

Målsetning: Nivå B2 i desember 2015

Hvem søker vi?
 Kursdeltakere som har høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet
 Kursdeltakere som er på B1 i alle ferdigheter i norsk
 Kursdeltakere som ønsker dagtilbud 5 dager i uka, hvorav 1 dag i uka er selvstudier
 Deltakere med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold:
 Norskundervisning med rask progresjon, skoleundervisning og selvstudier
 Karriereveiledning med rådgiver
 Kommunikasjonskurs
 Workshop med kunster
 Workshop med yogainstruktør
 Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge
 Fokus på nettverksbygging

Hvorfor eget kurs for høyt utdannede?
 Møter ofte hindringer i forhold til overkvalifisering
 Har mangelfullt nettverk
 For svake norskferdigheter
 Innehar gjerne mangelfull kunnskap om markedsføring av seg selv
 Kan ha mangelfull kulturforståelse for norsk arbeidsliv
 Kan ha vansker med å ”omsette” egne kvalifikasjoner

Oppstart og prisinformasjon:
Kurstilbudet har oppstart i august 2015. Målsetningen er B2 i alle ferdigheter på norskprøve B1/B2 i desember 2015.
Kurset koster kr 8 800 per semester. Kontakt Helga Tørå Karsrud for registrering.

Prosjektansvarlig:

Helga Tørå Karsrud
Tlf: 470 28930
helga.tora.karsrud@arendal.kommune.no
Hilde Mjøs:
Tlf: 917 36368
hilde.mjos@arendal.kommune.no

 

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)