Kvalifiseres til jobb!

Tyholmen Strand

Et nytt samarbeid mellom Arendal voksenopplæring, Arendal Næringsforening og Tyholmen -og Strand hotell, viser at Arendal voksenopplæring kan være en viktig rekrutteringsarena for arbeidsgivere. Sommeren 2014 går to deltakere rett ut i sommerjobb etter endt språkpraksisperiode i hotellbransjen.

På bilde ser vi Idris Mohammed Kelifa-Idrisjobber på Strand hotell i sommer og Jeyanthimala Kunalanhar sommerjobb på Tyholmen hotell.

Arendal voksenopplæring har i en årrekke samarbeidet med både offentlig og privat sektor om utplassering av deltakere i språkpraksis. Vi vet av erfaring at praksis i arbeidslivet er viktig både for utviklingen av språk, for å få kjennskap til norsk arbeidsliv og ikke minst for å få et nettverk. Det har vært vanlig at deltakere kommer med praksisønsker, og at vi så langt som mulig forsøker å ”matche” ønskene deres. Denne gangen gikk vi motsatt vei.

Spørsmålet vi stilte arbeidsgiverne var: kan det være behov for arbeidskraft hos dere på sikt - og er dere villige til å prøve ut noen av skolensdeltakerne gjennom praksis? Svarene vi fikk var positive. Ledige praksisstillinger ble så annonsert  på skolen, flere deltakere søkte på praksisstillingene og et knippe ble plukket ut til intervju. Deretter valgte hotelledelsen ut hvilken praksiskandidaten de ønsket etter endt intervjurunde. Slik fikk flere deltakere ved Arendal voksenopplæring en unik mulighet for å teste ut hvordan jobbintervju kan arte seg i Norge. Noe som var en helt ny opplevelse for enkelte.

Ettersom språkpraksis er en del av norskopplæringstilbudet via skolen, gir dette også arbeidsgiver en unik anledning til å teste ut og lære opp språkpraksiskandidaten til arbeid.

Det er veldokumentert at det er utfordrende å komme seg ut i arbeidslivet uten nettverk og med fremmedklingende navn på CV-en. Takket væreet godt samarbeid mellom Arendal Næringsforening, Tyholmen hotell, Strand hotell og Arendal voksenopplæring, er praksis denne gangen blitt til lønnet arbeid.

På bilde ser vi Idris Mohammed Kelifa-Idrisjobber på Strand hotell i sommer og Jeyanthimala Kunalanhar sommerjobb på Tyholmen hotell.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)