Kunnskapshavna del 3

Skhdel3

Noe mindre volum, næringsbyggene trukket ned til Kystveien, og bare ganske få boliger. Det er viktige endringer i den nye planen for Dauholla/Skytebanen/Kystveien som nå legges frem for politikerne i Arendal

Men planene for Dauholla/Skytebanen og deler av Kystveien fortsetter med uforminsket styrke, og før helgen mottok Arendal kommune nye skisser og nytt forslag til reguleringsplan – etter at de selv forkastet den forrige planen, som møtte massiv motstand både fra naboer, fortidsminneforening og kulturvernmyndigheter etter at den ble presentert i februar i fjor.

– I de nye planene er volumet noe redusert, fra rundt 25.000 til snaue 20.000 kvadratmeter. Men største endringen er at hele plangrepet er endret – fra tanken om å legge adkomstvei og mye av utbyggingen oppå et «lokk», til nå å flytte hele næringsbebyggelsen ned til Kystveien, påpeker prosjektleder Jan Willy Føreland.

se mer på Agderposten.no

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)