Innovativ Kraft på Sørlandet

Innovativ Kraft - Styringsgruppemøte Mars 2016

Med støtte fra BIA utvikler industrien på det østre Sørlandet konkrete løsninger for å styrke samarbeid og innovasjonskraft gjennom prosjektet Innovativ Kraft. 

I dette prosjektet utvikles felles IKT-løsninger og prosesser for å dele kapabiliteter og stå bedre rustet til å møte behovet for omstilling i regionen.

InnovativKraft - Sintef

Innovativ Kraft er et fireårig FoU-prosjekt som startet i 2014. Målet er å styrke innovasjonsevnen til de industrielle partnerne, som er Aust Agder-selskapene IMS, ERTEC, Teamtec og resten av Sørlandsporten Teknologinettverk (STN). Verdens største produsent av vanntette dører, ­IMS, er prosjekteier. Prosjektet er støttet med 8,4 millioner fra BIA.

– Innovativ Kraft setter oss i stand til å holde på arbeidsplasser og sikre fortsatt lønnsomhet i krevende tider, sier Thomas Davami fra IMS. Han er senior prosjektleder i IMS og ansvarlig for flere av delprosjektene.

– Vi har store forventninger til at prosjektet vil skape tilvekst av nye arbeidsplasser. For vår del gir det tilgang til markeder vi ikke har jobbet i tidligere, supplerer daglig leder Geir Horst Søraker i prosjektdeltaker ERTEC AS.

Styringsgruppemøte for Innovativ kraft ble avholdt i SINTEF på Eureka-bygget:

Styringsgruppemøtene i prosjektet er svært viktige da man her fokuserer både utviklingsarbeid og planlegging. Kort oppsummert er øknomi og fremdrift under god kontroll og man anser at man er på riktig vei i forhold til løsninger. 

Det ble på styringsgruppemøtet også presentert at forskningsrådet ønsket en omtale av prosjektet på sine programsider. I artikkelen blir både IMS, TeamTec og Ertec presentert. 

Les mer om prosjektet på Norsk Forskningsråds nettsider 

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)