Innovasjonspris til Arendal Kommune

Innovasjonspris640x280

Arendal kommune ble onsdag 18.juni tildelt kommunesektorens innovasjonspris på 500.000 kroner.

Spesialrådgiver innovasjon Kjell Sjursen, ordfører Einar Halvorsen og rådmann Harald Danielsen mottok prisen av statssekretær Paul Chaffey.

Skien og Narvik var også i finaleheatet og mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

Statssekretær Paul Chaffey delte ut prisen på Arendalskonferansen i dag. Totalt hadde over 40 kommuner sendt inn bidrag i håp om å vinne den nyopprettede innovasjonsprisen.

- Det er veldig positivt at så mange kommuner sendte inn søknad. Juryen har åpenbart hatt en krevende jobb med å velge blant mange gode søknader. Innovasjonstenkningen viste stor bredde. Det var forslag om å utvikle app’er for innbyggerne. Andre viet oppmerksomhet til samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Målet med prisen har vært å motivere til ytterligere nytenkning i kommunesektoren. Skal vi løse fremtidens velferdsoppgaver må vi jobbe smartere enn i dag. Innovasjonsprisen er et bidrag til dette og responsen var positiv, sier Chaffey i forbindelse med prisutdelingen.

En jury under ledelse av Shahzad Rana hadde gått gjennom alle søknadene og i sin begrunnelse for å gi prisen til Arendal, sier juryen blant annet:

”Arendal har satset på innovasjon som en integrert del av kommunens oppgaveløsning. Innovasjon er en del av alle prosesser og et vurderingskriterium i beslutningene. De har også et bevisst forhold til alle eksterne samarbeidspartnere, der vi har lagt spesielt merke til alle virksomheter i frivillig sektor som Røde Kors og Bymisjonen. Kommunen har oppnådd å etablere seg som en møteplass og sentral arena for kommunale virksomheter som er interessert i innovasjon og nyskaping.  De har en innovasjonskultur som har resultert i en rekke konkrete innovasjonsprosesser og -prosjekter innen helse- og omsorg, frivillighet, IKT og næring og miljø. Blant annet har de gjort en større satsing på hverdagsrehabilitering. I tillegg har kommunen utviklet formidlings- og delingsarenaer, herunder særlig Arendalskonferansen, for å forsterke egen innovasjon gjennom læring og erfaringsutveksling, og for å dele erfaringer med andre kommuner og virksomheter.”

- Jeg vil gratulere Arendal kommune med prisen. Vi trenger kommuner som tenker nytt og som går foran i innovasjonsarbeidet. Når jeg leser juryens begrunnelse skjønner jeg at her har Arendal en innovasjonskultur som preger arbeidet på flere områder. Jeg håper det vil inspirere andre kommuner også, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i sin hilsen til vinnerkommunen.

Les mer om prisen på Kommunal og moderninseringsdepartementet sine nettsider

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)