Arendal med i internasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt

Geir2

Sammen med en rekke svenske og danske partnere er Arendal kommune med i et større EU-prosjekt om kompetanseutvikling, kalt KOBRA. I Norge er i tillegg Larvik kommune og NAV Vestfold/Larvik med, men Arendal er norsk prosjekteier. 

Prosjektet går ut på å legge forholdene best mulig til rette for den omstillingen som nå tvinger seg frem i næringslivet i Skandinavia. 
Deltagelse i prosjektet gir oss noen friske midler inn, slik at vi har mulighet til å styrke vår stasting på nettverksbygging, kursing, utvikling av klynger mv. Vi har engasjert Geir Hammersmark som prosjektleder for Arendal. Han er kjent for de fleste gjennom sitt engasjement i Agdering.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)